Advokátska kancelária Fiľo & Partners s.r.o. bola založená v roku 2011 advokátom Júliusom Fiľom ako nástupca jeho predchádzajúcej právnej praxe advokáta. Advokát Július Fiľo získal svoje právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, ktorú ukončil v roku 2006. Okamžite po ukončení právnickej fakulty začal vykonávať svoju právnu prax, spočiatku takmer výlučne v realitnej oblasti a v práve obchodných spoločností, neskôr aj v ostatných oblastiach práva, pričom sa však stále zameriava najmä na právo nehnuteľností – teda na problematiku predaja, kúpy a nájmu nehnuteľností, občianske a obchodné právo - najmä zmluvné právo a právo obchodných spoločností a v neposlednom rade aj na problematiku vymáhania pohľadávok.

Naša advokátska kancelária je mladou, dynamicky sa rozvíjajúcou kanceláriou. V súčasnosti má Advokátska kancelária Fiľo & Partners s.r.o. sídlo v Bratislave, na ul. Štúrova 11, v tesnom susedstve Šafárikovho námestia a nákupného centra EUROVEA. Advokátska kancelária však pôsobí podľa potreby klientov na celom území Slovenskej republiky. Našim klientom sa snažíme vždy „ušiť“ právne riešenie vecí na mieru a preto sme otvorení rôznym druhom a intenzite vzájomnej spolupráce.

logo